Registration
News Line

2019-09-12    Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 90 - ԿԱՅԾԱԿՆԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐԱԳ ՇԱԽՄԱՏԻ ՄՐՑԱՇԱՐԵՐ
Ս.թ. հոկտեմբերի 5-ին և 6-ին Հայաստանի շախմատի ակադեմիան կազմակերպում է կայծակնային  և արագ շախմատի մրցաշարեր՝ նվիրված աշխարհի չեմպիոն Տիգրան Պետրոսյանի 90-ամյակին, որոնք տեղի կունենան Ծաղկաձորի Մարիոթ հյուրանոցում (ք. Ծաղկաձոր, Կոտայքի մարզ, ՀՀ): Ցուցակագրումը մինչև ս.թ. հոկտեմբերի 1-ն է:.  Կանոնադրություն  ...
Read More2019-09-10    4th Category Qualification Tournament
Chess Academy of Armenia is organizing IV category qualification tournament from September 24 to October 02,  2019. 24 September – 1 tour 15:30 25 September – 2 tour 15:30 26 September – 3 tour 15:30 27 September – 4 tour 15:30 28 September – 5 tour 11:00 30 September – 6 tour 15:30 01 October  –  7 tour 15:30 02 October  –  8 tour 15:30 Entry fee is 2000...
Read More2019-08-29    Chess teachers training courses
On August 27-29, Chess Academy of Armenia hosted the next round of chess teachers training. The training consisted of two parts, conducted by the chess methodologist and psychologist. At the end of training, the participants fulfilled a two-part questionnaire: the first part referred to chess tasks and the second one was aimed at checking the teachers' psychological a...
Read More2019-07-01    Stepan Avagyan Memorial-2019։ Opening Ceremony
Today Jermuk resort town hosted the participants of Stepan Avagyan Memorial: “Jermuk-2019” XIV International Open Youth Chess Tournament.  The “Jermuk-2019” XIV International Open Youth Chess Tournament is an annual tournament for youth chess players from different countries of the world. This year over 220 young players from Armenia, Artsakh, Russia, India and Germa...
Read More2019-06-08    Chess teachers training courses
On June 6-8, Chess Academy of Armenia hosted the next round of chess teachers training in Yerevan. The training consisted of two parts, conducted by the chess methodologist and psychologist. At the end of training, the participants fulfilled a two-part questionnaire: the first part referred to chess tasks and the second one was aimed at checking the teachers' psycholo...
Read More2019-05-30    1st Category Qualification Tournament
Chess Academy of Armenia is organizing I category qualification tournament from June 10 to June 19, 2019. I category tournament June 10 – 1 tour 11:00 June 11 – 2 tour 11:00 June 12 – 3 tour 11:00 June 13 – 4 tour 11:00 June 14 – 5 tour 11:00 June 15 – 6 tour 11:00 June 17 – 7 tour 11:00 June 18 – 8 tour 11:00 June 19 –  9 tour 11:00 Entry fee is 20...
Read More2019-05-15    3rd & 2nd Category Qualification Tournaments
Chess Academy of Armenia is organizing III and II category qualification tournament from May 22 to June 01, 2019. III category qualification  tournament 22 May – 1 tour 15:30 23 May – 2 tour 15:30 24 May – 3 tour 15:30 25 May – 4 tour 11:00 27 May – 5 tour 15:30 29 May – 6 tour 15:30 30 May – 7 tour 15:30 31 May – 8 tour 15:30 II category qualification t...
Read More2019-05-07    International conference in Tsaghkadzor, Armenia
The ICCE-2019 conference titled “Current state and development trends of chess education” started today with visit to Chess School Olympiad in Tsaghkadzor, Armenia. The opening ceremony began with video message of FIDE Deputy President Mr. Bachar Kouatly. Minister of Education and Science of RA Mr. Arayik Harutyunyan, ASPU rector Mr. Ruben Mirzakhanyan, FIDE Honorary ...
Read More2019-05-06    Meeting of FIDE EDU Commission in Tsaghkadzor
Today, at 6th of May  FIDE EDU Commission meeting was held in Tsaghkadzor, Armenia. This is the first Commission meeting with GM Smbat Lputian in chairman's role.  Many famous personae of chess world attended the meeting, such as Commission's Chairman Mr. S. Lputian, Commission's Honorary Chairman & Secretary Mr. K. O'Connell, Commission board members Mr. Y. Vladim...
Read More2019-05-03    4th Category Qualification Tournament
Chess Academy of Armenia is organizing IV category qualification tournament on May 10 -18, 2019. 10 May – 1 tour 15:30 11 May – 2 tour 11:00 13 May – 3 tour 15:30 14 May – 4 tour 15:30 15 May – 5 tour 15:30 16 May – 6 tour 15:30 17 May – 7 tour 15:30 18 May – 8 tour 11:00 Entry fee is 2000 AMD. In case of uninformed absence the participant will be quit...
Read MoreAll newsDeveloped by 5165m Studio