Լոռու մարզի մասնաճյուղերի սաներ

 

   Վանաձորի մասնաճյուղ, մարզիչ Արշակ Ռամազյանի սաները

   Ալավերդու մասնաճյուղ, մարզիչ Գառնիկ Ներսեսյանի սաները

   Սպիտակի մասնաճյուղ, մարզիչ Արարատ Հովհաննիսյանի սաները

   Տաշիրի մասնաճյուղ, մարզիչ Հրաչիկ Պապյանի սաները

   Ստեփանավանի մասնաճյուղ, մարզիչ Մուշեղ Նավասարդյանի սաները
Developed by 5165m Studio