Registration

2-րդ դասարանի թեմատիկ աշխատանք

2021-01-21

Սիրելի ուսուցիչներ,

Կից ներկայացված են 2020-2021 ուս. տարվա  2-րդ դասարանի թեմատիկ աշխատանքների օրինակները:

Կարող եք բեռնել հետևյալ հղմումներով՝

 

 

 Թեմատիկ աշխատանք 1

Թեմատիկ աշխատանք 2

Թեմատիկ աշխատանք 3

Թեմատիկ աշխատանք 4

Թեմատիկ աշխատանք 5

Թեմատիկ աշխատանք 6

Թեմատիկ աշխատանք 7

Թեմատիկ աշխատանք 8

 

 

 
Developed by 5165m Studio