Վայոց Ձորի մարզի մասնաճյուղերի սաներ

 

  Եղեգնաձորի մասնաճյուղ, մարզիչ Աշոտ Խուդավերդյանի սաները

  Ջերմուկի մասնաճյուղ, մարզիչ Երջանիկ Թադևոսյանի սաները 

  Վայքի մասնաճյուղ, մարզիչ Նաիրի Հունանյանի սաները 

 
Developed by 5165m Studio